Svenska Ödemförbundet - Webbshop Svenska Ödemförbundet - Webbshop
Informationsfolder om ödem - Gratis

Informationsfolder om ödem - Gratis

0 SEK

Här beställer du SÖF:s informationsfoldrar om olika kroniska ödem:

Lymfödem i arm

Primärt lymfödem i ben

Sekundärt lymfödem i arm

Lipödem

Dercum

Du kan beställa upp till 5 stycken foldrar gratis men vill du ha fler behöver SÖF tyvärr ta betalt för portot och ber dig då istället att beställa 10, 30 eller 50 stycken under respektive kategori.